26/4/2017

Convocatoria para la I Residencia José Estruch de producción teatral

Convocatoria para la I Residencia José Estruch de producción teatral

I PROGRAMA DE RESIDÈNCIA DE PRODUCCIÓ JOSÉ ESTRUCH

El Teatre Principal d’Alacant, amb la col.laboració de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant, i amb la finalitat del foment de la producció teatral alacantina, convoquen el I Programa de Residències de Producció José Estruch (Teatre) per a companyies de la província d’Alacant. El programa consistirà en la selecció d’una proposta teatral que tindrà lloc de residència en el Teatre Principal (Sala Nuria Espert) i s’estrenarà en el Teatre Principal per a la la Temporada  Primavera-Estiu 2017/18.

Para poder participar, has de enviar el proyecto en papel o en formato digital según consta en las bases.

También se ha de cumplimentar el siguiente formulario.

 

Sumario

FINALITAT

L’objecte d’aquesta convocatòria es regular la presentació de solicituds i criteris de selecció per a participar en la I Residència de Producció Teatral José Estruch segons les següents

 

BASES

 

SOL·LICITANTS

PRIMERA

Podran presentar-se a la convocatòria companyies de teatre professional (Societat Anònima, Societat Limitada, SLU, COOP V., productor autònom, Comunitat de Béns o similar) amb domicili fiscal en la província d’Alacant.

SEGONA

Al menys el 70% de les persones que participen en l’equip de producció (equip artístic, tècnic o administratiu) tindràn domicili fiscal en la província d’Alacant. No hi comptabilitzaran els proveïdors contractats que no siguen artístics).

TERCERA

Els projectes seran del gènere teatral (no hi participaran obres de música, dansa o circ, tot i que la música, la dansa o el circ podran formar part de l’esdeveniment teatral).

QUARTA

La funció serà estrena absoluta. En el cas de que hi haja preestrena, es notificarà a la comissió i aquesta valorarà l’oportunitat de que es realitze o no.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PROPOSTES

CINQUENA

Es valorarà la creació original i la creació original i la producció dramàtica en valencià; la participació significativa de dones creadores en qualsevol apartat de producció; els temes relacionats amb la nostra societat actual, les propostes artístiques que fomenten la investigació o l’interés per l’última literatura dramàtica.

SISENA

Els solicitants hauran de presentar un projecte de producció amb els següents apartats:

o   Dades dels solicitants (s’adjuntaran en un formulari web la informació del qual es facilita en la clàusula vuitena).

o   Descripció artística de la proposta.

o   Text dramàtic (en el cas de que hi haja un text acabat o primera versió). En el cas de que no n’hi haja un text acabat, serà precís argument, dramatis personae, i tota aquella documentació que ajude a una comprensió d’allò que conforme la redacció final del text.

o   Currículums vitae dels components de la proposta.

o   Històric de produccions, referències de premsa, premis, gires, etc. de la entitat productora sol·licitant.

o   Esborrany de pressupost de la producció.

o   Esborrany de pressupost del caixet d’una funció.

o   Relació de peticions de ajudes o coproduccions a altres institucions públiques.

 

VALORACIÓ I SEL·LECCIÓ DE LA PROPOSTA DE PRODUCCIÓ

SETENA

Hi haurà un comité seleccionador de la proposta final conformat per la direcció del Teatre, una persona de reconegut prestigi del sector teatral, i el Regidor de Cultura o la persona en la qual delegue la Regidoria. Aquesta comissió valorarà les propostes i triarà aquella que considere més convenient segons les valoracions de la clàusula SISENA. Actuara com a secretaria un membre de la Administració del Teatre Principal d’Alacant. Tantmateix es sel·leccionarà una proposta amb caràcter suplent davant la possibilitat de que la proposta sel·leccionada es retire por incapacitat d’estrena. 

 

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ

VUITENA

Les propostes s’enviaran a la següent adreça postal: Teatre Principal d’Alacant, Plaça Ruperto Chapí, S/N. 03001 ALACANT. La recepció de les sol·licituds i de les propostes s’obrirà al dia següent de la publicació d’aquestes bases i acabarà el dia 30 de maig De 1017 A les 15 hores. Els interessats disposaran de les bases en consergeria del Teatre Principal y en la pàgina web del Teatre Principal: www.teatreprincipalalacant.com.

 

 

RESOLUCIÓ

NOVENA

La resolució d’aquesta convocatòria no serà posterior al 30 de juny de 2017 i es farà pública el web del Teatre Principal d’Alacant i, xarxes socials del Teatre i mitjans informatius. La convocatòria podrà quedar deserta si així ho considera la comissió i només davant la possibilitat de que no es presenten propostes adequades a la clàusula sisena de la convocatòria.

 

CARACTERÍSTIQUES, IMPORT D’AJUDA i ESTRENA DE LA PEÇA

DESENA

La companyia o productor seleccionat, podrà realitzar els assajos a la Sala Nuria Espert en horari de matí (8 h a 15 h)  durant 6 setmanes en los mesos de gener, febrer i març. L’estrena tindrà lloc el 23 de març de 2018 amb motiu del Dia Internacional del Teatre, que es conmemorarà el 27. L’estrena suposarà el pagament del caixet a més d’un incentiu correspondent a la mateixa quantitat del caixet i amb un import màxim de 4000 (quatre mil) euros.

Per exemple: si el importe del caixet és 3000 euros (IVA inclòs), la Regidoria de Cultura abonarà a més un incentiu d'altres 3000. Però si el import és superior a 4000 euros (IVA inclòs), la Regidoria abonarà només un incentiu 4000 euros.

La companyia podrà realitzar la gira segons el seu interès i tindrà l’obligació de consignar en cartell i programa el lema “I Programa de Residències Josè Estruch Teatre Principal d’Alacant i Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant”. El Teatre Principal no demanarà cap compensació económica de la gira de la companyia. El Teatre Principal i l’Ajuntament d’Alacant es reserven la possibilitat de contractar la funció al Festival de Teatre Clàssic, Alacant a Escena o bé proposar la seua participació en la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos si l’obra està dins de les condicions temàtiques d’aquestos festivals.

ONZENA

La participació en aquesta convocatòria implica la total aceptació de les bases.

 

 

Alacant, a 26 d’abril de 2017

Obras relacionadas con este artículo

AYTO-ALICANTE

cam

Generalitat

  • canal de Youtube del Teatro Principal de Alicante
  • página en Facebook del Teatro Principal de Alicante
  • página en Twitter del Teatro Principal de Alicante
compromiso de calidad turistica
La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública

Plaza Chapí, s/n - 03001 Alicante
Telf: 965 203 100

informacion@teatroprincipaldealicante.com

Venta de entradas:

En Taquilla: de 12h a 14h y de 17h a 21h.

Por teléfono: 965 202 380.