Propietat

Els propietaris actuals del Teatre Principal d’Alacant són l’Excm. Ajuntament d’Alacant, la Generalitat Valenciana i el Banc Sabadell. Les entitats doten anualment fons per al manteniment de les activitats.