Residència Lírica Maestro Chapí

En 2018, el Teatre Principal d’Alacant va posar en marxa la seua I Residència Lírica Maestro Chapí. Una plataforma per a les manifestacions artístiques locals i per a potenciar nous públics que naix de la necessitat d’ampliar el ventall d’iniciatives que en els últims anys han posicionat al Teatre Principal en tot un referent cultural.